Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Sv. Jāņa luterāņu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 002 0109 001
0100 002 0110 001
0100 002 0111 001
0100 002 0112 001
0100 002 0115 001
Datējums: 13. - 20. gs.
Atrašanās vieta: Rīga, Skārņu iela 24, Centra rajons; Rīga, Jāņa sēta 7; Rīga, Jāņa sēta 5; Rīga, Jāņa sēta 3; Rīga, Kalēju iela 11; Rīga, Jāņa
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Celtnes telpiskais veidojums pilsētas apbūvē. Ķieģeļu gotikā veidotais ieejas gals un manierisma formās piebūvētais altāra gals. Fasādes. Būvformas (gotiskais zelminis un tīkla velves, portāls, logi, durvis, nišas, iekšējie kontrforsi, toskāniešu ordera kolonas, lukta). Baroka stila altāris, kancele klasicisma formās, ērģeles, gleznas un gleznojumi, vitrāžas, akmenī kaltas figūras un ciļņi, kokgreizumi, metāla kalumi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sv. Jāņa luterāņu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 002 0109 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Sv. Jāņa luterāņu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 002 0110 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Sv. Jāņa luterāņu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 002 0111 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Sv. Jāņa luterāņu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 002 0112 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Sv. Jāņa luterāņu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 002 0115 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Sv. Jāņa luterāņu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Sv. Jāņa luterāņu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto