Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Marijas Magdalēnas katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 008 0071 001
0100 008 0071 002
0100 008 0071 003
0100 008 0071 004
0100 008 0071 005
Datējums: 14. - 20. gs.
Atrašanās vieta: Rīga, Mazā Pils iela 2, Centra rajons; Rīga, Klostera iela 2; Rīga, Klostera iela 4;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Atsevišķā kvartālā izvietots ēku komplekss ar dārzu un vertikālu dominanti. Baznīcas barokālās formas celtne ar plastiski veidotu torni, kam ir zināma nozīme Vecrīgas siluetā. Senu mūru atliekas. Administratīvās ēkas - nozīmīgs elements ielas ainavā. Fasāde eklektiskās baroka formās.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 5
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0071 005
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Marijas Magdalēnas katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0071 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Marijas Magdalēnas katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0071 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Marijas Magdalēnas katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0071 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Marijas Magdalēnas katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0071 004
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto