Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Doma baznīcas un klostera ansamblis
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 007 0045 001
0100 007 0046 001
0100 007 0047 001
0100 007 0050
0100 007 0050 001
0100 007 2005
Datējums: 13. - 20. gs.
Atrašanās vieta: Rīga, Jauniela 24; Rīga, Palasta iela 2; Rīga, Palasta iela 4; Rīga, Herdera laukums 6;
(ēkas Rīgā, Jaunielā 24 2.–4. stāva telpās atrodas bij. Doma klostera D korpusa A gala siena)
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2016-01-04
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5-1-4
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 13.01.2016

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Nozīmīga telpiska un arhitektoniska pilsētbūvnieciska dominante ar apkārtējo kvartāla apbūvi. Viens no lielākajiem un vērtīgākajiem arhitektūras pieminekļiem Baltijā. Trīsjomu baznīcas (Doma laukums 1) celtnes telpiskais risinājums pilsētas apbūvē. Celtnes mākslinieciskā apveidā daudzi stilistiski noslāņojumi: plānojuma shēma - romāniska. Telpiskajā un konstruktīvajā veidojumā - pāreja no romānikas uz gotiku (smailloka arkas un velves, vidusjoma saišķu pilastri, ziemeļu portāls). Fasādes (veidotas galvenokārt agrās gotikas atturīgās formās, torņa augšējā mūra joslā vairāk dekoratīvo elementu). Torņa smailei barokāls vainagojums. Manierisma un baroka stilā darināti baznīcas iekārtas plastiskie kokgriezumi - ērģeļu prospekta vidusdaļa un mazais prospekts, kancele. Melngalvju solu margas un ģērbonis, epitāfijas. Akmenī kalti ciļņi, skulptūras, epitāfijas, kapu pieminekļi. Vecākais gleznojums (17.gs.) uz durvīm, kas ved uz krustejām. Pārējie gleznojumi (18.gs.) uz luktām. 19.gs.vitrāžas. Mākslinieciski darināti metāla kalumi. Klostera ansambļa triju ēku (Jauniela 22, Palasta 4) korpusu telpiskais risinājums kā iekšējā kvadrātveida pagalma veidojošs elements. Klostera telpas un krusteja celtas vienlaicīgi ar baznīcu un pauž pāreju no vēlās romānikas uz agro gotiku. Kapitula zāle celta vēlā romānikā ar kolonnām, krusta velvēm, konsolēm, loga vitrāžu. 118 m garo krusteju sedz 29 krusta velves. Tonsorija piebūve pie krustejas. Akmenī kaltas arhitektoniskas un dekoratīvas sīkdaļas, kapu plāksnes, metāla kalumi. Kolonnu zāle (Jauniela 22) ar galeriju sienas gleznojumu un griestu cilni. Pagalma fasāde klasicisma stilā. Ārdurvis uz pagalmu pie Jaunielas. Vienstāvu mājiņa (Jauniela 22) ar mansarda jumtu kārniņu segumā. Pagalmā iebūvēti divi portāli, senu celtņu divu piedurvju solu noslēdzošas akmens plāksnes, četras kapuplāksnes. Stūrēkas (Palasta 2) apjoma risinājums ar četrslīpu kārniņu jumtu, akmenī kaltu portālu un ārdurvju vērtnes ar to krāsojumu.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 6
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 007 2005
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 5
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 007 0050
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 007 0050 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 007 0047 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 007 0046 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Doma baznīcas un klostera ansamblis
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 007 0045 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts