Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Apbūves vēsturiskās konstrukcijas
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0900 003 0045 001
0900 003 0045 002
Datējums: 19. gs. 1.p.
Atrašanās vieta: Jelgava, Dobeles šoseja 3;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 16.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.12.1998
Statuss stājas spēkā: 16.12.1998
Iekļaušanas pamatojums: Objekta vērtību definē tā vēsturiskās konstrukcijas, jo pildrežģa konstrukcijas ēkas Latvijā ir saglabājušās ļoti maz. Līdz ar to Objekts ir Zemgales reģionam nozīmīgs būvamatniecības paraugs. Objekts atbilst Noteikumu Nr. 474 4.2. un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2017-01-31
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5-1-19
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 06.02.2017

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apbūves vēsturiskās pildrežģa konstrukcijas
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0900 003 0045 002
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0900 003 0045 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts