Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9320 Kuldīgas vēsturiskā centra nomale ar Ventas senleju Arhitektūra (pilsētbūvniecība) Vietējās nozīmes 17. gs.–20. gs. 30. gadi Kuldīgas novads, Kuldīga;
Kuldīgas pilsētas vēsturiskajam centram pieguļošā teritorija
Kurzeme
9314 Rūpnīcas "Kurzeme" kluba ēka ar interjeru Arhitektūra Reģiona nozīmes 1957. gads, 1960. gadu sākums, 1980. gadu I puse Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Kalvenes iela 27
Kurzeme
9311 Salaspils Sv. Jura baznīcas vieta Arheoloģija Reģiona nozīmes 14.–19. gs. Salaspils novads, Salaspils pagasts
Rīgas HES ūdenskrātuves Z krastā
Rīga
9310 Ilūkstes jezuītu klostera komplekss un baznīcas fragmenti Arhitektūra Valsts nozīmes 1749–1753 Augšdaugavas novads, Ilūkste, Brīvības iela 6
Latgale
9309 Savrupmāja Arhitektūra Reģiona nozīmes 1911. Rīga, Glika iela 3
Rīga
9308 Kalupes katoļu baznīca ar žogu un vārtiem Arhitektūra Valsts nozīmes 1861. – 1882. Augšdaugavas novads, Kalupes pagasts, Kalupe, Dzirnavu iela 1
Latgale
9307 Oleru muižas apbūve Arhitektūra Reģiona nozīmes 18. gs. 4. cet. – 20. gs.s. Valmieras novads, Jeru pagasts, "Oleru muiža"; Valmieras novads, Jeru pagasts, "Asari"
Vidzeme
9306 Dekoratīvs panno Māksla Reģiona nozīmes 1971. Rīga, Dzirciema iela 20 k-2
Rīga
9304 Rubeņu kapu vārti ar skulptūrām Māksla Vietējās nozīmes 20.gs. 30.gadu sākums Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Rubeņi, "Rubeņu skola"
Zemgale
9303 Bramaņu krucifikss ar jumtiņu Māksla Reģiona nozīmes 1856., 1888., 1998. Preiļu novads, Pelēču pagasts, Bramaņi, "Krastusalas"
Latgale
9302 Lašu luterāņu baznīca Arhitektūra Reģiona nozīmes 1805. Augšdaugavas novads, Eglaines pagasts, Eglaine, Stendera iela 1
Latgale
9301 Valmiermuižas tornis Arhitektūra Reģiona nozīmes 1887. g. Valmieras novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža, Dzirnavu iela 1
Vidzeme
9299 Ķelderu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 1. gt. pr. Kr. Cēsu novads, Raiskuma pagasts;
starp Silauniekiem un bij. Ķelderiem
Vidzeme
9298 Silaunieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 1. gt. pr. Kr. Cēsu novads, Raiskuma pagasts
pie Silauniekiem
Vidzeme
9297 Ēveles luterāņu baznīca Arhitektūra Reģiona nozīmes 1819.–1821. Valmieras novads, Ēveles pagasts, Ēvele
Vidzeme
9296 Cesvaines viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Arheoloģija Reģiona nozīmes 14.–17. gs. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela 1A
Vidzeme
9294 Rakstnieces Tirzmalietes dzīves vieta Vēsturiska notikuma vieta Reģiona nozīmes 1912. – 1942. Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Lejasciems, Skolas iela 3
Vidzeme
9293 Beitānu pilskalns Arheoloģija Reģiona nozīmes 1.–10. gs. Krāslavas novads, Andrupenes pagasts
bij. Beitāni
Latgale
9292 Vārmes muižas kalpu māja Arhitektūra Reģiona nozīmes 18. gs. 1. puse; 18. gs. 3. ceturksnis; 19. gs. 1. puse. Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, Vārme, "Ērbērģis"
Kurzeme
9291 Osten-Sakenu nams "Amalienburga" Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. I cet., 19. gs. II cet., 19./20. gs., 20. gs. II cet./vidus Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Atmodas iela 5
Kurzeme
9290 Druvienas kultūras nams Arhitektūra Reģiona nozīmes 1979 – 1982 Gulbenes novads, Druvienas pagasts, Druviena, "Pagastmāja"
Vidzeme
9289 Ventspils ostas darbnīcas ar telfera sistēmu Industriālais Valsts nozīmes 1900.–1903. Ventspils, K. Valdemāra iela 12
Kurzeme
9288 Īres nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1911. Rīga, Krišjāņa Barona iela 52
Rīga
9287 Tērvetes sila senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 11. - 13. gs. Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts
Kalnamuižas (Tērvetes) sils, autoceļa Jelgava – Tērvete – Žagare labajā pusē
Zemgale
9286 Īres nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1883. Rīga, Antonijas iela 5
Rīga
9285 Piemineklis Latgales partizānu pulka karavīriem Balvos Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919.-1922.; 1938., 1993. Balvu novads, Balvi, Partizānu iela 4
Latgale
9284 Dzejnieku Raiņa un Aspazijas dzīves vieta Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1926.-1933. Rīga, Baznīcas iela 30
Rīga
9283 Dzejnieku Raiņa un Aspazijas vasarnīca Vēsturiska notikuma vieta Vietējās nozīmes 1894.–1895. Jūrmala, Salacas iela 4 k – 1
Rīga
9282 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 17. gs. b. / 18. gs. s. Liepāja, Kungu iela 16
Kurzeme
9281 Īres nama daļa – fasāde pret Raņķa dambi Arhitektūra Vietējās nozīmes 1913. Rīga, Kalnciema iela 2
Rīga
9280 Vijciema (Mežmuižas) čiekurkalte Industriālais Valsts nozīmes 1895. Valkas novads, Vijciema pagasts, "Čiekuru Kalte"
Vidzeme
9277 Atašienes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes m.ē. 5.–8. gs. Jēkabpils novads, Atašienes pagasts
starp Troškām un Putniņiem
Zemgale
9273 Vecmēmeles muižas kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.1. puse; 19. gs.70. – 80. gadi Aizkraukles novads, Mazzalves pagasts, "Vecmēmele 1"
Zemgale
9272 Īres nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1912. Rīga, Raņķa dambis 14
Rīga
9270 Īres nams Arhitektūra Valsts nozīmes 1902. Rīga, Bruņinieku iela 36
Rīga
9269 Ķauķu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes 1.–17.gs. Dobeles novads, Ukru pagasts
pie bij.Ķauķiem
Zemgale
9268 Latvijas atbrīvošanas karā kritušo karavīru piemiņas vieta pie bijušās Skuju skolas Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919. Jelgavas novads, Cenu pagasts
pie bijušās Skuju skolas
Zemgale
9265 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. II. p. Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 17
Kurzeme
9261 Nacionālo Partizānu piemiņas vieta Īlē Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1949. Dobeles novads, Zebrenes pagasts, "Īles partizānu bunkurs"
Zemgale
9260 Cēsu kauju piemiņas vieta Liepā Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919., 1935. Cēsu novads, Liepas pagasts, Liepa
Rūpnīcas ielas malā, pie Liepas "Lielās Ellītes"
Vidzeme